Telefon centrala 0374 022 192

Servicii

Prin intermediul membrilor oferim companiilor urmatoarele servicii:

  • Recuperarea creantelor garantate si negarantate
  • Consultanta din partea executorului judecatoresc si a avocatilor si practicienilor in insolventa in ceea ce priveste spete privind persoanele fizice si juridice aflate in portofoliul creditorului
  • Servicii in domeniul reorganizarii/lichidarii judiciare şi/sau voluntare
  • Producerea de software pentru managementul dosarelor, arhivarea electronica a documentelor si accesul online securizat la acestea
  • Arhivarea fizica a documentelor în conformitate cu Legea Arhivelor Naționale
  • Reprezentarea intereselor clientilor in instantele judecatoresti in vederea aplicarii unitare a legislatiei
  • Supravegherea activitatii curente cat si a implementarii planurilor de reorganizare a companiilor, raportare cu privire la performante
  • Expunere internationala atat in cadrul Uniunii Europene prin sediul principal din Italia, Milano- Leccoprecum si in punctele de lucru permanente diin Bulgaria si Republica Moldova